Tetik Parmak hastalığı nedir?

Parmak eklemlerinin bir veya bir kaçının bükülü kalması istendiğinde açılmaması, açmaya zorlanınca da atma tarzında açılması gibi belirtilerle ortaya çıkan ağrılı rahatsızlığa “tetik parmak sendromu” denir. Parmak açılmaya çalışıldığında ani olarak ve ağrılı bir şekilde düzleşir. Bu hareket tetik hareketine benzetildiği için bu hastalığa “tetik parmak” ismi verilmiştir.

Tetik parmak kimlerde görülür? nedenleri nedir?

Tetik parmak hastalığı genellikle 45 yaş üzerinde ve bayanlarda sık görülür. Elini ağır işlerde veya aşırı kullananlarda veya şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi bağ doku hastalıkları olanlarda daha sıktır.

Tetik parmak hareketi nasıl oluşur?

Parmağın bükülme hareketini fleksör tendonlar (kirişler) sağlar. Parmağın tabanında avuç içinde tendon üzerinde yatay bantlar (köprüler) bulunur, bunlara pulley denir. Tendonun zamanla kalınlaşması sonrası tendon puley altında rahat hareket edemez hale gelir ve tetiklenme oluşur. Etkilenen pulley üzerinde parmak tabanında avuç içinde bir yumru (nodül) hissedilir ve yumru ağrılıdır.

Tetik Parmak Tedavisi nasıl yapılır?

Tetik parmak zorlayıcı hareketlerin tekrarlanması sonucunda ortaya çıktığı için bu tarz zorlayıcı hareketleri mümkün olduğunca yapmamak ameliyatsız tedavinin bir parçasını oluşturur. Parmak egzersizleri yine hafif seviyedeki tetik parmak hastalarında etkili olabilir. Tedavinin amacı şişliği indirmek ve parmak hareketini serbestleştirmektir. Bu amaçla  antiemflamatuar ağrı kesici ilaç tedavisi bazen faydalı olabilir. Yine tendon kılıfı ve pulley içerisine steroid enjeksiyonu yapmak parmağın rahatlamasına yardımcı olabilir. Ancak deriye yakın tendonlara yapılan enjeksiyonda deride incelme ve kalıcı renk değişikliği, tendon içine yapılan enjeksiyonda tendonda kopma riski vardır.

Eğer bu yöntemler fayda sağlamazsa ameliyatı gerekir. Bu işlem sırasında parmağın duyusunu sağlayan sinirleri korunmalıdır. Tetik parmak ameliyatı genellikle lokal anestezi ile avuç içinden 1 cm’lik kesi ile yapılır. Parmak tabanındaki pulley açılarak tendonun eskisi gibi rahat hareket etmesi sağlanır. Hasta ameliyattan hemen sonra elini günlük işlerinde kullanabilir. Nadir de olsa bazı hastaların ameliyat yerindeki ağrı, şişlik ve hassasiyet biraz daha geç iyileşebilir. Bu durumlarla çok az karşılaşılır ancak böyle bir durumda el terapisi faydalı olabilir.