Özgeçmiş

Doğum Tarihi ve Yeri: 1970, Erzincan
Özel İlgi Alanları: 

   – Artroplasti (kalça ve diz eklem protezleri)

   – Artroskopik cerrahi (diz, omuz)


Öğ
renim Durumu:

Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite/Kurum Yıl
 1. Lisans
Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994
Tıpta Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. 1999

 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Proksimal humerus kırıklarında hemiartroplasti.   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet S. Demirhan

 Aldığı Akademik Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. 1994–1999
Öğr. Görv. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D 2001–2002
Yard. Doç. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D 2002–2008
Doç. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D 2009- 2012
Doç Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D 2012-2014
Prof. Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D 2014-

Yönetilen Doktora Tezleri:

 • Aksoy, Y., “Total diz artroplastinde dren klempleme sonrası kan kayıplarının saptanması’‘ , Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 2009

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Eryiğit, N., Hemşirelerin Derin Ven Trombozu Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması”, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 2006
 • Karademir, N., Primer Osteoporozda Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 2007

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Avakado ve Soya Ekstresinin (ASU) Menisküs İyileşmesi Üzerine Etkisi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Projesi, Sayı: 801–04, Araştırmacı,
 • Avakado ve Soya Ekstresinin Transforming Growth Faktör Β1 ve Β2 Üzerine Etkisi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Projesi, 042.TIP.12, Proje Yöneticisi, 2006.
 • Afyon İlinde Sık Görülen Hastalıklar, Özürler ve Çevre Şartlarının Sağlığa Etkilerinin Belirlenmesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Projesi, 06.REK.01, Araştırmacı,

Yaptığı İdari Görevler:

 • Anabilim Dalı Başkanı: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2004–2005
 • Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2003–2007
 • Yüksekokul Müdürü : Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, 2011-2012

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
 • TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi)