KALSİFİK TENDİNİTİ NEDİR?

Kalsifik tendinit, omuzun en ağrılı hastalıklarından biridir. Omuzda dayanılmaz ağrıya neden olur. Omuz kalsifik tendiniti omuzun döndürücü kaslarının tendonları içerisinde kalsiyum birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Kalsifik tendinitin nedeni tam olarak nedeni bilinmemektedir. 40-60 yaş arası ve özellikle de bayanlar daha sık görülen bir hastalıktır. Şeker hastalığının buna yatkınlığı artırdığı bilinmektedir. Bunun dışında bilinen ciddi bir risk faktörü yoktur.

 

Kalsifik Tendinit bulguları nelerdir?

 

Hastaların en büyük şikayeti şiddetli ağrıdır. Hastalar, akut (erken) dönemde özellikle gece omuzunda şiddetli ağrıdan yakınırlar. Kolun yana kaldırılması, hatta kımıldatılması dahi çok ağrılıdır. Hastalar kolunu genellikle vücuduna yapışık olarak ve hareketsiz tutar. Bu dönem ortalama iki hafta sürer. Kronik dönemde devam eden ağrı ve hareketsizliğe bağlı olarak omuz çevresi kaslarda zayıflama gelişir.

Kalsifik Tendinit tanısı nasıl konur?

 

Tanı için röntgende omuzda kalsiyum birikiminin görülmesi yeterlidir, bununla birlikte MRI ve ultrason tendon bütünlüğünün görülmesi için istenebilir.

Kalsifik Tendinit nasıl tedavi edilir?

 

Akut dönem tedavisinde temel amaç ağrının baskılanmasıdır. Bunun için kol askıya alınarak omuz istirahat ettirilir. Ağrı kesici ilaçlar ve  soğuk uygulama önerilir. Ağrının hafiflemesini takiben fizik tedavi uygulamaya başlanır. ESWT (şok dalga terapisi) kullanılabilir.

 

Cevap alınamayan hastalarda omuzda biriken kasiyum topaklarını parçalamak için ultrason veya skopi altında iğneleme yapılabilir.

 

İğnelemeden de fayda görmeyen veya beraberinde tendon yırtığı olan hastalarda ise açık veya kapalı (artroskopik) ameliyatla kireç odaklarının temizlenmesi yapılır.