KISMİ (PARSİYEL: UNİKONDİLER) DİZ PROTEZİ

Kısmi (Parsiyel: Unikondiler) diz protezi ameliyatı nedir?

Diz eklemi; İç yarı, dış yarı ve diz kapağı ile diz arasındaki eklem olmak üzere üç kompartmandan oluşmaktadır. Eklemin iç veya dış yarısı aşındığında bu bölgenin protezle kaplanmasına kısmi protez ameliyatı denir.

Neden dizin bir kısmı aşınır?

Diz aşınmasının (kireçlenmenin) erken döneminde sadece dizin bir kısmı aşınabileceği gibi, bacaklarda şekil bozukluğu olması durumunda ekleminin sadece iç veya dış yarısı aşınabilmektedir. Genellikle toplumumuzda bacaklarda içe çarpıklık (O bacak şekli) daha sık olduğu için diz iç yarısının aşınması daha sık görmekteyiz. Nadiren de X bacak şekline sahip hastaları görüyoruz ve bu durumda ise dış yarı da erken aşınmaktadır.

Kısmi diz protezinin total diz protezinden farkı nedir?

Kısmi diz protezi ameliyatında total diz ameliyatından farklı olarak dizin sadece aşınmış kısmına müdehale edilir, diğer yarısı ve orta kısımda bulunan çapraz bağlara müdahale edilmez.

Kısmi diz protezinin total proteze göre avantajları nelerdir?

  1. Daha küçük kesi ile yapılır
  2. Kemik kesisi daha azdır
  3. Kan kaybı daha az olur
  4. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır
  5. Daha erken hareket kazanıldığından iyileşme süresi daha kısadır.
  6. Çapraz bağlar kesilmediği için daha fazla normal diz hissi verir.
  7. Genellikle diz bükme miktarı daha fazla olmaktadır.

Kısmi diz protezi kimlere yapılır?

Eklemin aşındığı erken dönem, yani 50-60 yaş arası hastalar veya sadece eklemin iç kısmının aşındığı ileri yaş hastalar kısmi diz protezi için uygun adaylardır.
Bacakta şekil bozukluğuyla beraber kısmi aşınması olan dizlerde ameliyat daha fazla geciktirilirse, dizin geri kalan sağlam kısmıda hızla aşınacağından kısmi protez şansı ortadan kalkar. Bu hastalara total protez ameliyatı gerekir.

Kısmi diz protezinin ömrü ne kadardır?

Bugün modern tasarımların gelişimi ve cerrahi tekniğin iyi yapılması sayesinde kısmi diz protezinin 10 yıllık sağ kalımı %90 ‘lara ulaşmıştır. Sağ kalımın uzun olmasında cerrahi tekniğin iyi olması çok önmelidir. Çünkü kısmi diz protezinde yapılan hatalar dizin diğer yarısının sağlam olması nedeniyle diz tarafından tolere edilmez. Günümüzde bu problemi ortadan kaldırmak için robotik sitemlerde geliştirilmiştir.

Kısmi diz protezine nasıl karar verilir?

Dizde kireçlenme (artroz) şikayetleri ile başvuran hastalar muayene ve film ile değerlendirilir. Gerekirse hekiminiz dizin diğer kısmının normal olduğunu anlamak için değişik pozisyonlarda film veya MRI isteyebilir. Yinede son karar ameliyatta verilir. Kısmi diz protezi için yapılan kesiden dizin kalan kısmı görülerek karar kesinleştirilir. Ameliyat sırasında nadiren dizin diğer kısmınında hasarlı olduğu görülüp, kesip 2 cm daha uzatılarak total diz protezine geçilebilir.

Kısmi diz protezi sonrası ne zaman ayağa kalkarım?

Hastalar ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkabilir tam yük vererek yürüyebilirler. Bir el desteği ile kısa yürüyüşler yapabilirler.

Kısmi diz protezi sonrası ne zaman ayağa kalkarım?

Hastalar ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkabilir tam yük vererek yürüyebilirler. Bir el desteği ile kısa yürüyüşler yapabilirler.

Kısmi diz protezi sonrası hastaneden ne zaman taburcu olurum?

Ortalam 3 gün sonra hastalar evine taburcu edilirler.

Kısmi diz protezi sonrası spor yapabilir miyim?

Ani dönme ve sıçrama gerektirmeyen yüzme, bisiklet, golf, bovling gibi sporlar yapılabilir. Müsabakalı ve atlamalı sporlar önerilmez.

Kısmi diz protezi sonrası ne zaman işe dönebilirim?

Ofis çalışanları için 6 hafta sonra işlerine dönmesi mümkündür. Ağır işlerde çalışanların protezi erken gevşetme riski mevcuttur.

Kısmi diz protezi sonrası ne zaman araç kullanabilirim?

Ameliyattan 6 hafta sonra araç kullanımına izin verilebilir. Burada önemli olan ani durma gerektiğinde pedala basabilecek bacak gücüne sahip olmaktır.

Kısmi diz protezi ameliyatının risk ve komplikasyonları nelerdir?

1. enfeksiyon: total diz protezine göre daha düşük olup %1’in altındadır.
2. çıkık oluşumu: eklem yüzeyi hareketli olan kısmi diz protezlerinde gelişebilen bir komplikasyondur. Bağ dengelerinin iyi sağlanmaması, ön çapraz bağın sağlam olmaması ve hastanın istenmeyen hareketleri yapması vu duruma sebep olabilir.
3. erken aşınma: hastanın dizini kullanımına veya protez ameliyat tekniğinin yetereli kalitede olmamasına bağlı olarak erken gelişebilir.
4. dizde ağrı ve sertlik: erken dönemde yürümeye başlarken dizde bir tutukluk görülebilmektedir. Zamanla tutukluğun devam etmesi ve ağrıların giderek artması kısmi diz protezinden total proteze geçmeyi zorunlu kılabilir.
5. kırık gelişimi
6. diz kapağı çıkığı
7. bacaklarda pıhtı oluşumu
8. damar sinir ve bağ yaralanmaları