Parmak Çıtlatmak Zararlı mıdır?

Parmak kütletmek, çıtlatmak ya da kıtlatmak diye tabir edilen şey insanların o bölgedeki gerilimi rahatlatmak için sıklıkla yapılan bir harekettir.

Peki, parmaklarımızı neden  “kıtlatma”  ihtiyacı duyarız?

 

Parmak eklemini kıtlattığımızda eklem uçları birbirinden ayrılır. Bu esnada eklemimizi saran kapsül esner ve genişler böylece buradaki baskı azalır. Bu durum gerçekleştiğinde, eklem sıvının içindeki gazlar baloncuk oluşumuna neden olur.  İşte oluşan bu baloncuklar ‘kıtlama’ diye tabir edilen sesi çıkartarak patlar. Parmak kıtlatıldıktan sonra tekrar aynı ses çıkarılamaz. Çünkü bahsi geçen gazların sıvıda tekrar çözünmesi için 25-30 dakika gereklidir.

Kıtlatmak zararlı mı?

 

Parmak kıtlatmayla ilgili en büyük ikilem, kişilerin eklemlerini kıtlattıktan sonra rahatlama hissetmesi buna karşın alışkanlık haline getirildiğinde eklem bağlarında harabiyet oluşmasıdır. Eklem manipüle edildiğinde eklemdeki hareketi algılayan reseptörler uyarılır ve eklemi çevreleyen kaslar gevşer. Eklemleri kıtlattıktan sonra insanların rahatlama hissetmelerinin nedeni budur.

Günümüzde, pek çok bilim insanı insanların alışkanlık haline getirdiği sürekli parmak kıtlatmayı önermez. Çünkü yapılan eylem sonrası eklemi çevrelen bağlar hızlı ve tekrarlı bir şekilde gerilir bu da harabiyete sebep olur. Sonuçta gelişen yumuşak doku zedelenmesi, parmak kavrama kuvvetinde azalmaya yol açar.

 

Sonuçta, rahatlama maksatlı yapılan parmak kıtlatmanın zararı olmasa da bu durumun alışkanlık haline getirilmemesi önerilmektedir.