Uyluk kemiği (femur) kırığı – uyluk kemiği kırığında çivileme