Meslek Örgütleri

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  • Türk Tabipler Birliği
  • TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
  • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
  • TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi)